sd You are browsing the archive for Archiwa: Autor Nieznany - Strona 2 z 5 - Myśliciel.pl.

Profile photo of lkojote

by lkojote

Sensem życia jest dawanie. – Napis przy źródle w górach: „Proste jest moje zadanie, dawanie, dawanie.”

5 Listopad 2011 in

Profile photo of lkojote

by lkojote

Intymność to trzysylabowy wyraz na określenie: „Oto moje serce i dusza, proszę przemiel je na hamburgera i się rozkoszuj”. Jednocześnie się jej pragnie i obawia. Ciężko z nią żyć, ale ciężko też żyć bez niej. Intymność jest też dołączona do trzech liter R: rodzina, romans, radośni lokatorzy. Od niektórych rzeczy nie uciekniesz. A o innych po prostu nie chcesz wiedzieć. […] Chciałabym, żeby istniały zasady intymności. Swego rodzaju przewodnik, który ci powie, kiedy przekroczyłeś granicę. Byłoby miło wiedzieć, kiedy się do tego zbliżasz i w jakiś sposób umieścić to na mapie. Brałbyś ją wtedy wszędzie i zachował na tak długo, jak to możliwe. A co do zasad, to może nie ma żadnych. Może reguły intymności, to coś, co sam musisz zdefiniować.

5 Listopad 2011 in

Nie wiem czy życie jest silniejsze od śmierci, ale miłość była silniejsza od obu.

4 Listopad 2011 in

Bóg jest dla nas zawsze, tylko my nie zawsze jesteśmy dla Boga.

4 Listopad 2011 in

Profile photo of cvanka

by cvanka

Mężczyzna rozpoczyna życie rozpustą, przechodzi przez miłość i kończy małżeństwem, kobieta odwrotnie.

3 Listopad 2011 in

Przejdź do paska narzędzi