sd You are browsing the archive for Archiwa: Freddie Mercury - Myśliciel.pl.

Profile photo of lkojote

by lkojote

Jeśli odmawiasz sobie wszystkiego, to tak jakbyś umarł za życia.

9 Listopad 2011 in

Przejdź do paska narzędzi