sd You are browsing the archive for Archiwa: Jonathan Swift - Myśliciel.pl.

Kiedy ludzie z wiekiem stają się cnotliwi, po prostu poświęcają Bogu to, co pozostawił diabeł.

31 Październik 2011 in

Przejdź do paska narzędzi