sd You are browsing the archive for Archiwa: Robert Allen Zimmerman - Myśliciel.pl.

Profile photo of lkojote

by lkojote

Aby znaleźć miłość, nie pukaj do każdych drzwi. Gdy przyjdzie twoja godzina, sama wejdzie do twego domu, w twe życie, do twego serca.

2 Listopad 2011 in

Przejdź do paska narzędzi