sd You are browsing the archive for Archiwa: Tomasz à Kempis - Myśliciel.pl.

Profile photo of lkojote

by lkojote

Nie opieraj się na własnych siłach, ale zasadź mocno podstawy swej nadziei w Bogu.

1 Listopad 2011 in

Przejdź do paska narzędzi