sd You are browsing the archive for Archiwa: Jonathan Swift - Myśliciel.pl.

przez mjacobson

Kiedy ludzie z wiekiem stają się cnotliwi, po prostu poświęcają Bogu to, co pozostawił diabeł.

31 października 2011 w

Przejdź do paska narzędzi