sd You are browsing the archive for Archiwa: Khalil Gibran - Myśliciel.pl.

przez parys

Ból jest pękaniem skorupy, pod którą kryje się zrozumienie.

27 października 2011 w

Przejdź do paska narzędzi